Installasjon av EndNote 20 med alle tillegg (Mac)

Universitetet har tegnet lisens på EndNote som gir studenter og ansatte anledning til å benytte programmet på maskiner på jobb og hjemme.
På private maskiner lastes programmet ned fra SharePoint.
Noen Mac-maskiner er satt opp med en begrensning som kun gir anledning til å installere programmet fra App Store.
Vi har laget en kort veiledning til hvordan du kan omgå denne begrensningen.

Fremgangsmåte for å installere EndNote 20:

 1. Avslutt Word og andre programmer Microsoft Office-programmer før installasjonen begynner.
 2. Hent installasjonspakken fra SharePoint
  Hente programmet fra sharepoint
 3. Velg filen EndNote 20 Siteinstaller.dmg, og klikk Last ned
  Bildet viser filen som skal lastes ned
 4. Åpne filen når den er lastet ned, og klikk på EndNote-ikonet for å starte installasjonsveilederen
  Bildet viser dialogboksen som gir anledning til å åpne installasjonsveilederen
 5. Systemet vil kunne advare deg om at filen er lastet ned fra nettet, og ikke sikkerhetsklarert av Apple.
  Velg å fortsette veilederen ved å klikke på Åpne
 6. Første dialogboks i veilederen bekrefter på at installasjonsprogrammet er dekket av lisensen til UiB.
  Klikk på Install  for å starte installasjonen
  Bildet viser dialogboksen som starter installasjonen
 7. Dersom du ikke har husket på å avslutte Word og andre berørte programmer, vil det nå komme opp en beskjed om hvilke programmer som må avsluttes.
  Lukk disse og fortsett installasjonen
  Bildet viser dialogboks som ber deg svlutte programmer som er i konflikt med installasjonsprogrammet
 8. Så starterutpakkingen av filene som trengs for å installere programmet.
  Bilde som viser at programmet installeres
 9. Installasjonsprogrammet vil nå be om pålogging til selve maskinen for å sikre at du har rettigheter til å gjøre endringer i systemfilene.
  Dette vil skje flere ganger i løpet av installasjonen, men vises bare denne ene gangen i denne beskrivelsen
  Bildet viser dialogboksen for å logge seg på med administrasjonskonto på maskinen
 10. Nå er du omsider kommet til installasjonen av selve EndNote-programmet.
  Klikk på Next for å starte installasjonen
  Bilde av starten på selve installasjonsprosessen
 11. Så følger en beskrivelse av nyhetene i versjon 20.
  Klikk Next for å fortsette
  Bilde av dialogboksen som beskriver nyhetene i versjon 20
 12. Når installasjonen er ferdig, vises en bekreftelse på at EndNote 20 er installert på maskinen.
  Klikk Done for å avslutte veiviseren
  Bilde av dialogboksen som viser at programmet er ferdig installert

EndNote 20 er nå installert, men ikke med de siste oppdateringen.
Når du starter programet vil det derfor dukke opp en dialogboks som gir anledning til å laste ned og installere oppdateringeringe som er aktuelle.

 1. Klikk Download and Install for å starte prosessen
  Bildet viser dialogboksen for nedlasting av siste oppdateringer viser
 2. Når oppdateringene er lastet ned, starter veiviseren for installasjonen av disse.
  Klikk Next for å fortsette
  Bildet viser starten av oppdateringen til siste versjon
 3. Dialogboksen beskriver innholdet i oppdateringen(e).
  Klikk Next for å gå videre
  Bildet viser dialogboksen som lister opp nyhetene i oppdateringen
 4. Neste dialogboks viser programversjonen som er funnet på maskinen din.
  Klikk Yes for å bekrefte at du vil oppdatere denne
  Bildet viser hvilket program som blir oppdatert
 5. Siste dialogboks viser at EndNote-programmet er ferdig oppdatert.
  Klikk Done for å avslutte veiviseren
  Bildet viser kvitteringen på at EndNote er ferdig oppdatert

Programmet er nå ferdig til bruk.
Dersom du ikke har et EndNote-bibliotek fra før, vil det kanskje fremstå som at det ikke skjer noe når du starter programmet.
Sjekk da ekstra nøye for å se at du har fått opp en menyrad tilhørende EndNote.
Velg New fra File-menyen for å opprette et nytt bibliotek.

Bildet viser hvordan man oppretter et nytt EndNote-bibliotek