Sortering

Sortering foregår enklest ved å klikke på kolonneoverskriften i oversiktsvisningen. Da blir den kolonnen du klikket på sortert i stigende rekkeføle. Et klikk til på samme overskrift gir sortering i avtagende rekkefølge. Det er også mulig å sortere på felter som ikke vises og å angi sortering i flere nivå.

Fremgangsmåte:

Velg Sort Library fra Library-menyen

Dialogboksen som kommer frem gir mulighet for sortering på inntil fem felt samt anledning til å velge nasjonale sorteringsregler.
(Velg Norwegian under Sort Language for riktig sortering av æ, ø og å.)
Knappen til høyre for feltene angir stigende eller avtagende rekkefølge.

Bildet viser dialogboksen for sorteringskriterier