Skrive inn referanser manuelt

Denne metoden er lettest å forholde seg til i begynnelsen, men det er også den som krever mest tasting fra brukerens side. Egner seg således best dersom man skal legge inn enkeltreferanser som ikke finnes (lett) tilgjengelig i elektronisk form.

Fremgangsmåte:

  • Velg New Reference fra menyen References (eller trykk Ctrl+N [på Windows] / Cmd+N [på Mac])

Velg først riktig referansetype og fyll deretter ut alle aktuelle felt. Det er selvsagt mulig å endre referansetype senere dersom det skulle være aktuelt. De ulike referansetypene vil inneholde ulike felt/feltnavn, og kan formateres uavhengig av hverandre ved bruk av stiler ol.

Rød skrift betyr at det du har lagt inn ikke er registrert tidligere i ditt EndNote-bibliotek. Dette gjelder i utgangspunktet for feltene Author, Editor, Journal og Keywords.
(Se mer om referansetyper)

Bilder viser skjermbildet for registrering av nye referanse

Husk å legge inn riktig tegnsetting og typografi når dette gjelder deler av et felt (f.eks. kursivering av latinske navn innen biologi).

Typografi som skal gjelde hele feltet legges til ved hjelp av stiler.