Sette inn referanse fra delt bibliotek/gruppe i et Word-dokument

Det er mulig å sette inn referanser fra et EndNote-bibliotek / en gruppe som noen har delt med deg direkte i et Word-dokument. Du kan endre stil og derigjennom utseende/formatering på siteringer og referanseliste på linje med referanser fra ditt eget EndNote-bibliotek. Husk på at du trenger nettilgang dersom du fjerner formateringen og skal formatere på nytt ettersom Word da vil åpne EndNote online-kontoen din i nettleseren for å hente nødvendig informasjon.

Fremgangsmåte for å sette inn referanse(r) fra delt bibliotek:

  • Åpne et delt bibliotek ved å velge Open Shared Library fra File-menyen
  • Sett deretter inn ønskede referanser slik du ville gjort fra ditt eget EndNote-bibliotek

Fremgangsmåte for å sette inn referanse(r) fra delt gruppe:

  • Klikk på knappen for å søke etter referanser   
  • Skriv inn søkeord
  • Bytt fra å søke i eget bibliotek til å søke i delte grupper

  • Utfør søket ved å klikke på 
  • Merk av referansen(e) du vil sette inn og klikk på