Import av referanser fra Zotero

Det er to måter å importere referanser fra Zotero til EndNote på.
Den ene benyttes når du ønsker å overføre referanser uten tilhørende vedlegg. Den andre fremgangsmåten benyttes når du vil at eventuelle vedlegg, som pdf-filer, skal følge med sine respektive referanser.

Fremgangsmåte for import av kun referanser:

I Zotero-programmet

 • Velg Eksporter bibliotek fra Fil-menyen
 • Sett Format til RIS, og klikk OK-knappen
 • Lagre filen på et lett tilgjengelig sted på din maskin

I EndNote-programmet

 • Velg Import fra File-menyen
 • Velg File
 • Bla deg frem til den lagrede filen fra Zotero (se over) under Import File, og
  velg Reference Manager (RIS) under Import Option
 • Klikk Import-knappen

Bildet viser dialogboksen for import av ris-fil fra Zotero

Fremgangsmåte for import av referanser med vedlegg:

I Zotero-programmet

 • Velg Eksporter bibliotek fra Fil-menyen
 • Sett Format til EndNote XML, og kryss av for å eksportere både notater og filer
 • Klikk OK-knappen
 • Lagre mappen på et lett tilgjengelig sted på din maskin
  Mappen inneholder en .xml-fil og en PDF-mappe

I EndNote-programmet

 • Opprett et nytt, tomt EndNote-bibliotek
 • Velg Import fra File-menyen
 • Velg File
 • Bla deg frem til den lagrede .xml-filen fra Zotero under Import File,
  og velg EndNote generated XML under Import Option
 • Klikk på Import-knappen

I Filutforsker-programmet

 • Bla deg frem til mappen med filene fra Zotero
 • Kopier mappen PDF
 • Bla deg frem til .Data-mappen til ditt nye EndNote-bibliotek
 • Lim inn PDF-mappen fra Zotero slik at den ligger samme sted som sdb-mappen
  (altså ikke inne i sdb-mappen)

I EndNote-programmet

 • Alle vedleggende skal nå være knyttet til sine respektive referanser i det nye biblioteket
 • Du kan kopiere referansene til ditt ordinære EndNote-bibliotek om ønskelig.
  Vedleggene følger da med