Dublettkontroll

Dubletter er i denne sammenheng flere referanser til samme arbeide (artikkel, kapittel, bok osv.). Disse kan representere et problem dersom du siterer ulike referanser under skriveprosessen. Da vil referanser til samme arbeide kunne komme to ganger i litteraturlisten, og du vil kunne få uoverensstemmelser med hensyn til oppdateringer og lignende.
Det anbefales derfor å alltid sjekke for dubletter i biblioteket når du har importert nye referanser du ikke er helt sikker på ikke ligger i din base fra før.

Les mer om å utføre dublettkontroll her.

Når du henter referanser fra ulike kilder vil du lett kunne få referanser til de samme arbeidene med små forskjeller i hvordan opplysningene blir presentert. Noen har bare initialer på forfattere mens andre har fullt fornavn, noen har tidsskrifter med bindestreker i tittelen mens andre har uten osv.
Da er det nyttig å kunne angi hvilke felt som skal sjekkes og eventuelt hvor likt innholdet skal være for å oppfattes som dubletter.
Dette kan du bestemme ved å definere kriteriene for dubletter.

Les mer om å sette kriterier for dubletter her.