Installasjon av EndNote 21 (Mac)

Universitetet har tegnet lisens på EndNote som gir studenter og ansatte anledning til å benytte programmet på maskiner på jobb og hjemme.
På private maskiner lastes programmet ned fra SharePoint.
Noen Mac-maskiner er satt opp med en begrensning som kun gir anledning til å installere programmet fra AppStore.
Vi har laget en kort veiledning til hvordan du kan omgå denne begrensningen.

Fremgangsmåte for å installere EndNote 21:

 1. Avslutt Word og andre programmer Microsoft Office-programmer før installasjonen begynner.
 2. Hent installasjonspakken fra SharePoint
  Bildet viser oversikten over EndNote-nedlastinger i SharePoint
 3. Velg filen EndNote21Siteinstaller.dmg, og klikk Last ned
  Bildet viser filen som skal lastes ned fra SharePoint
 4. Åpne filen når den er lastet ned, og klikk på EndNote-ikonet for å starte installasjonsveilederen
  Bildet viser hvordan man starter installasjonsveiledningen
 5. Systemet vil kunne advare deg om at filen er lastet ned fra nettet, og ikke sikkerhetsklarert av Apple.
  Velg å fortsette veilederen ved å klikke på Åpne
  Bildet viser advarsel om at filen er hentet fra nettet.
 6. Første dialogboks i veilederen bekrefter på at installasjonsprogrammet er dekket av lisensen til UiB.
  Klikk på Install  for å starte installasjonen
  Bildet viser at programmet er lisensert til UiB
 7. Installasjonsprogrammet vil nå be om pålogging til selve maskinen for å sikre at du har rettigheter til å gjøre endringer i systemfilene.
  Bildet viser pålogging til maskinen for å kunne gjøre endringer
 8. Nå er du omsider kommet til installasjonen av selve EndNote-programmet.
  Klikk på Next for å starte installasjonen
  Bildet viser starten på selve installasjonen
 9. Så følger en beskrivelse av nyhetene i versjon 21.
  Klikk Next for å fortsette
  Bildet viser en oversikt over nyheter i EndNote 21
 10. Når installasjonen er ferdig, vises en bekreftelse på at EndNote 20 er installert på maskinen.
  Klikk Done for å avslutte veiviseren
  Bilde av dialogboksen som viser at programmet er ferdig installert
 11. Du vil nå kunne få opp en ny påloggingsskjerm for å gjøre endringer på maskinen
  Bildet viser påloggingsskjermen for å gjøre endringer på maskinen
 12. EndNote 21 er nå installert. Klikk Done for å avslutte installasjonsveiviseren
  Bildet viser at installasjonen er ferdig.

Programmet er nå ferdig til bruk.
Dersom du ikke har et EndNote-bibliotek fra før, vil det kanskje fremstå som at det ikke skjer noe når du starter programmet.
Sjekk da ekstra nøye for å se at du har fått opp en menyrad tilhørende EndNote.
Velg New fra File-menyen for å opprette et nytt bibliotek.
Se egen side for hvor det bør lagres.

Bildet viser menyvalget for å opprette nytt EndNote-bibliotek