Visning av felt

I oversiktsvisningen er det mulig å vise inntil 10 felt på én gang. Det er mulig å endre rekkefølgen, utvalget felt og antallet som skal vises. Denne muligheten er nyttig for å få vist aktuelle felt samt ha tilgang til en enkel sortering.

Du kan også velge om du vil vise alle forfatterne eller bare førsteforfatteren i oversiktsvisningen. En avkrysning i ruten for «Display all authors in the Author field» viser alle forfattere med initialer.

Se egne sider for oppsett for tilpasning av programvinduet og referansetyper.

Endring av visningsfelt via hurtigmenyen:

 • Høyreklikk på kolonneoverskriftene
 • Da vises listen over de 57 feltene du kan velge fra
 • Sett hake ved felt som skal vises (maksimalt 10 felt) og fjern fra de som ikke skal vises
  Merk at rekkefølgen på denne listen ikke gjenspeiler rekkefølgen de vises i
 • For å endre rekkefølgen på kolonnene kan du markere selve kolonneoverskriften og trekke denne sideveis til ønsket plassering
Bildet vier valg av visningsfelt ved hjelp av høyreklikk

Endring av visningsfelt via Preferences-menyen:

 • Velg Preferences fra Edit-menyen (på Windows) eller EndNote 20-menyen (på Mac)
 • Under kategorien Display Fields kan du angi hvilke felt som skal være med (første kolonne) og hva som skal stå i kolonneoverskriften (kolonnen lengst til høyre).
  [Merk at for File Attachments og Read/Unread Status kan du ikke velge kolonneoverskrift da disse kun er vist som ikoner/symboler.]
 • Kryss av for Display all authors in the Author field om du vil se mer enn bare førsteforfatteren i forfatterfeltet.

Bildet viser valg av visningsfelt under Preferences-menyen