Visning av felt

I oversiktsvisningen er det mulig å vise inntil 10 felt på en gang. Det er mulig å endre rekkefølgen, utvalget felt og antallet som skal vises. Denne muligheten er nyttig for å få vist aktuelle felt samt ha tilgang til en enkel sortering på hensiktmessige felt.

Man kan også velge om man vil vise alle forfatterne eller bare førsteforfatteren i oversiktsvisningen. En avkrysning i ruten for «Display all authors in the Author field» viser alle forfattere med initialer. Husk at dette kan ta mye plass, evt. at det ikke blir plass til så veldig mange forfattere dersom kolonnebredden i økes betydelig.

Se egne sider for oppsett for tilpasning av programvinduet og referansetyper.

Endring av visningsfelt via hurtigmenyen:

 • Høyreklikk på kolonneoverskriftene
 • Da vises listen over de 57 feltene du kan velge fra
 • Sett hake ved felt som skal vises og fjern fra de som ikke skal vises
  Merk at rekkefølgen på denne listen ikke gjenspeiler rekkefølgen de vises i
 • For å endre rekkefølgen på kolonnene kan man markere en kolonneoverskrift og trekke denne sideveis til ønsket plassering

Endring av visningsfelt via Preferences-menyen:

 • Velg Preferences fra Edit-menyen
 • I kategorien Display Fields kan en angi hvilke felt som skal være med (første kolonne) og hva som skal stå i kolonneoverskriften (kolonnen lengst til høyre).
  [Merk at for File Attachments og Read/Unread Status kan man ikke velge kolonneoverskrift da dette kun er vist som et ikon/symbol.]
 • Kryss av for Display all authors in the Author field om det er ønskelig å se mer enn bare førsteforfatteren i forfatterfeltet.