Formatere og avformatere i Word

Formatering

Den enkleste måten å formatere et Word-dokument er antagelig å benytte funksjonen Update Citations and Bibliography.
Dokumentet blir også formatert på nytt dersom du velger en annen stil enn den du hadde fra før.

Bildet viser menyvalget for oppdatering av siteringer


Avformatering

Avformatering kan være nyttig i flere sammenheng. Du kan ønske et avformatert dokument fordi du vil flytte store mengder tekst uten å ha med masse skjulte koder,  eller kanskje du vil forsøke å rette opp feil i formateringen ved å avformatere for deretter å formatere på nytt.

Fremgangsmåte for avformatering på Windows:

  • Klikk på Convert Citation and Bibliography
  • Velg Convert to Unformatted Citations
    Bildet viser menyvalget for avformatering på Windows

Fremgangsmåte for avformatering på Mac:

  • Klikk på Tools
  • Velg Convert to Unformatted Citations
    Bildet viser menyvalget for avformatering på Mac

Dette fører til to typer endringer:

  1. Siteringene kommer på en uformatert form – f.eks. {Arnesen, 2023 #25}
  2. Referanselisten forsvinner