Hjelp til innskriving

Så fort du begynner å skrive i et felt hvor det er definert en liste, vil det komme frem forslag fra listen. Dersom ordet ikke finnes i listen fra før vil det bli stående i en annen farge enn den øvrige teksten som et tegn på at ordet er nytt for listen. (Trykk Enter dersom du vil velge en term fra en liste.)
Du kan også få opp en oversikt over innholdet i listen ved å trykke Ctrl+1 (Dette tilsvarer kommandoen for å aktivere lister.)
Denne funksjonen er nyttig for å holde orden på f.eks. en konsekvent bruk av forfatternavn, nøkkelord ol.

Har du behov for å endre noe som allerede er lagt inn, finnes en nyttig funksjon i form av Endre tekst.

Du kan slå av automatisk oppslag i listene når du skriver i et felt som har en liste knyttet til seg. Velg da Preferences fra Edit-menyen (på Windows) eller EndNote 20-menyen (på Mac). Under kategorien Term Lists fjernes haken ved Suggest term as you type.

Bildet viser oppsettet for lister under Preferences