Sette kriterier for dubletter

Siden referansene kan være skrevet inn med små variasjoner fra den ene kilden til den andre, er det nyttig å kunne angi kriteriene for når programmet skal oppfatte to referanser som dubletter.

Fremgangsmåte:

  • Velg Preferences fra Edit-menyen på Windows) eller EndNote 20-menyen (på Mac)
  • Under kategorien Duplicates kan du krysse av for de feltene som skal sjekkes

Bildet viser dialogboksen for dublettkriterier