Hente programmet / installasjon

Om lisensene

Universitetsbiblioteket har tegnet en såkalt site-lisens på bruk av  referansehåndteringsprogrammet EndNote. Dette betyr i praksis at alle UiBs ansatte og studenter kan benytte programmet både i jobb-/studiesammenheng og til hjemmebruk.
NB: Når arbeids-/studieforholdet til UiB opphører, skal man avinstallere programmet.

På campus

Dersom du benytter en maskin som er driftet av IT-avdelingen, kan du installere / oppdatere ved hjelp av Software Center.
Merk at det kan være nyttig å endre oppsettet av kobling til fulltekst for å utnytte tilgjengelige litteraturressurser fullt ut.

På egen maskin

Hente programmet

Til bruk på maskiner som ikke er driftet av UiBs IT-avdeling kan man laste ned programmet fra nettet (https://tjinfo.uib.no/program).  EndNote finnes både for Mac og Windows.
Velg å laste ned filen Endnote_X9Win.zip  dersom du bruker Windows.

Installasjon / oppgradering

Eldre utgaver av EndNote bør fjernes før man legger til en ny. Deretter installeres den nye versjonen som beskrevet under.
Husk også å avslutte Word og andre Microsoft Office-programmer før du starter installasjonen.

Når man har hentet ned programmet til egen maskin, må dette «pakkes ut». Den enkleste måten å gjøre dette på er å dobbeltklikke på filen Endnote_X9Win.zip og velge hvor filene skal pakkes ut til. kopiere filene ENX9Inst.msi og License.dat til f.eks. skrivebordet. Deretter kan man dobbeltklikke på filen ENX9Inst.msi og følge installasjonsveiledningen.

Det kan være nyttig å endre oppsettet av kobling til fulltekst for å utnytte tilgjengelige litteraturressurser fullt ut.