Hente programmet / installasjon

Om lisensene

Universitetsbiblioteket har tegnet en såkalt site-lisens på bruk av  referansehåndteringsprogrammet EndNote.
Dette betyr i praksis at alle UiBs ansatte og studenter kan benytte programmet både i jobb-/studiesammenheng og til hjemmebruk.
NB: Når arbeids-/studieforholdet til UiB opphører, skal programmet avinstalleres.

På campus

Dersom du benytter en maskin som er driftet av IT-avdelingen, kan du installere / oppdatere ved hjelp av Software Center.
Merk at det kan være nyttig å endre oppsettet av kobling til fulltekst for å utnytte tilgjengelige litteraturressurser fullt ut.

På egen maskin

Hente programmet

Til bruk på maskiner som ikke er driftet av UiBs IT-avdeling kan man laste ned programmet fra SharePoint .  EndNote finnes både for Mac og Windows.

Installasjon / oppgradering

Eldre utgaver av EndNote bør fjernes før man legger til en ny. Deretter installeres den nye versjonen som beskrevet under.
Husk også å avslutte Word og andre Microsoft Office-programmer før du starter installasjonen.

Det finnes detaljerte installasjonsbeskrivelser for Windows og for Mac.

Det kan være nyttig å endre oppsettet av kobling til fulltekst for å utnytte tilgjengelige litteraturressurser fullt ut.