Oppsett for automatisk formatering

Man kan selv bestemme hvor ofte den automatisk formateringen skal utføres og hva som skal sjekkes.
Merk at man kan slå av funksjonen helt i et annet menyvalg.

Fremgangsmåte for å endre oppsettet:

For dokumentet du står i:

  • Klikk på menyvalget Instant Formatting is On/Off i EndNote-menyen i Word

Automatisk formatering

For nye dokumenter:

  • Velg Preferences fra EndNote 20-menyen i Word

    Oppsett for automatisk formatering

  • Det kommer så opp en dialogboks hvor du kan velge om det skal skannes for nye siteringer og hvor ofte dette skal gjøres.
    Du kan også velge om det skal sjekkes for endringer i de allerede innsatte siteringene.


Oppsett for automatisk formatering
Vær oppmerksom på at automatisk formatering er ressurskrevende for store tekstdokumenter med mange referanser. Funksjonen blir ytterligere belastende for Word dersom du benytter funksjonen Spor endringer. Det kan derfor være nyttig å vurdere om du virkelig er tjent med å ha automatisk formatering på.