Oppsett for automatisk formatering

Man kan selv bestemme hvor ofte den automatisk formateringen skal utføres og hva som skal sjekkes.
Merk at man kan slå av funksjonen helt i et annet menyvalg.

Fremgangsmåte for å endre oppsettet:

  • Klikk på menyvalget Instant Formatting is On/Off i EndNote-menyen i Word
  • Velg Configure Instant Formatting
    (man kan også høyreklikke på referansen og velge samme funksjonen)
  • Det kommer så opp en dialogboks hvor man kan velge om det skal skannes for nye siteringer og hvor ofte dette skal gjøres. Man kan også velge om det skal sjekkes for endringer i de allerede innsatte siteringene.Vær oppmerksom på at automatisk formatering er ressurskrevende for store tekstdokumenter med mange referanser. Funksjonen blir ytterligere belastende for Word dersom man benytter funksjonen Spor endringer. Det kan derfor være nyttig å vurdere om man virkelig er tjent med å ha automatisk formatering på.