Det er mulig å dele et EndNote-bibliotek med andre EndNote-brukere. Funksjonen forutsetter at man har en EndNote online-konto (eller oppretter en i sakens anledning, og har satt på biblioteket til å synkroniseres mot denne. For tiden er denne muligheten for å dele bibliotek med andre begrenset til å gjelde det ene biblioteket man har valgt å synkronisere mot EndNote online-kontoen. Det er ingen begrensning i hvor mange som kan dele sine bibliotek med deg.
Se mer om synkronisering med EndNote online.

Prosessen består av tre trinn: Først sender man ut en invitasjon til den man vil dele biblioteket sitt med (inntil 100 stykker). Denne/disse aksepterer invitasjonen, og kan deretter åpne biblioteket for å benytte det i sin skriveprosess eller gjøre nødvendige endringer i det.

Invitasjon til deling av bibliotek

Invitasjon til deling av gruppe

Åpne delt bibliotek

Åpne delt gruppe

Sette inn referanse fra delt bibliotek/gruppe i et Word-dokument

Aktivitetslogg for delt bibliotek