Slette grupper

Brukerdefinerte grupper kan selvsagt slettes – i motsetning til de automatiske («All References«, «Search Results» og «Transferred References«) som programmet har full kontroll over selv.

Når man sletter en gruppe vil ikke referansene som er tilordnet denne gruppen slettes fra EndNote-biblioteket.

Det er to måter å slette grupper på:

Fremgangsmåte ved å bruke menyen:

  • Merk gruppen som skal slettes
  • Velg Delete Group fra References-menyen
    eller
  • Velg Groups og deretter Delete Group i References-menyen

Fremgangsmåte ved å bruke høyreklikking:

  • Høyreklikk på gruppen som skal slettes
  • Velg så Delete Group