Legge referanser til en egendefinert gruppe

Man kan selv bestemme hvilke referanser som skal ligge i de ulike  egendefinerte gruppene. En står fritt til å velge om en referanse skal tilhøre en slik gruppe eller ei, og hvor mange grupper den evt. skal ligge i. En referanse kan ikke ligge dobbelt opp i en gruppe. (Dersom man forsøker å legge en referanse i en gruppe der den finnes fra før vil EndNote-programmet rett og slett ignorere forsøket.)

Det er også anledning til å sette opp programmet slik at noen referanser automatisk havner i en gitt gruppe basert på forhåndsdefinerte kriterier som f.eks. at alle referanser med et gitt emneord havner i en bestemt gruppe. Se mer om dette på smarte grupper.

Når man legger en referanse i en gruppe vil det ikke opprettes dubletter av referansen i EndNote-biblioteket.

Det er tre måter å legge en referanse til en gruppe:

Fremgangsmåte ved å bruke menyen:

  • Merk de aktuelle referansene
  • Velg Add References To fra References-menyen
  • Velg deretter hvilken gruppe de skal legges i

Fremgangsmåte ved å bruke dra-og-slipp:

  • Merk de aktuelle referansene
  • Trekk de over i den ønskede gruppen og slipp musetasten

Fremgangsmåte ved å bruke høyreklikking:

  • Merk de aktuelle referansene
  • Høyreklikk på gruppen som skal legges i gruppen
  • Velg Add References To, og velg deretter hvilken gruppe de skal legges i