Arbeide med deler av biblioteket

Noen ganger er det ønskelig å behandler deler av et EndNote-bibliotek uten at resten av refereransene blir berørt.
Det kan være at du vil søke etter referanser i enkelte grupper, sjekke om du har dubletter i andre grupper og kanskje endre emneord for alle referanser i en tredje gruppe. Det kan også være tilfeller hvor du har markert et sett med referanser, men så vil sjekke noe annet uten å oppheve merkingen..

I slike situasjoner vil det være nyttig å bruke ulike faner som du kan veksle mellom uten å måtte starte på nytt når du vender tilbake til en funksjon.

Klikk på pluss-tegnet til høye for den fanen du står i for å åpne et nytt vindu, og klikk på X-tegnet for å lukke et vindu (på samme måte som du vil gjøre i en nettleser).

Bildet viser hvor du åpner og lukker vinduer i EndNote-programmet.

For mer om å arbeide med deler av EndNote-biblioteket, se også under Grupper.

Denne funksjonaliteten kommer i tillegg til muligheten for å ha flere EndNote-bibliotek på én gang.