Arbeide med deler av biblioteket

Det finnes mange situasjoner hvor det er ønskelig å behandler deler av et EndNote-bibliotek som en enhet. Det være seg at man vil endre tekst, flytte innhold i et felt over til et annet, legge til nøkkelord el.

For å kunne gjøre dette uten å påvirke de referansene man vil ha uendret, må man først skille ut de aktuelle referansene. Dette kan gjøres ved å markere de på vanlig Windows-vis med klikking kombinert med Ctrl– og Skift-tastene (Ctrl for å markere enkeltreferanser og Skift for å markere et spenn). I en del sammenheng vil det nok være enklere å markere de ved å utføre et søk. Treff fra et søk vil automatisk bli markert.

Når de aktuelle (eller de uaktuelle) referansene er markert velger man Show Selected References (eller Hide Selected References) fra References-menyen.

Nederst i vinduet som viser biblioteket vil det alltid stå hvor mange referanser som vises og hvor mange som totalt ligger inne («Showing xx out of yy references«).

Har man merket referanser med utgangspunkt i en gruppe, vil dette vises på statuslinjen (Showing xx of yy references in Group. (All References: zz))

For å vise alle referansene igjen velger man Show All References fra References-menyen (eller klikker Ctrl+M).

For mer om å arbeide med deler av EndNote-biblioteket, se også under Grupper.