Bibliografier

Bibliografier skiller seg fra andre litteraturlister ved at de ikke baserer seg på noen siteringer/henvisninger i den fortløpende teksten. De er med andre ord kun et utvalg at referanser valgt ut fra ulike kriterier.
EndNote har vi to typer bibliografier; generelle og emnedelte.

Generelle bibliografier

Denne typen problemstilling kjennetegnes ved at du presenterer (et utvalg av) referansene i et gitt format. Arbeidet består således i å velge referanser og deretter velge formatering.

Valg av referanser

  • Du kan merke de ønskede referansene ved å klikke på de mens du holder Shift-tasten nede.
  • Du kan også gjøre et utplukk av referanser dersom du søker på f.eks. emneord.
  • Du kan velge å lage en bibliografi på grunnlag av en gruppe
    [Les mer om bruk av grupper]

Treffene blir presentert som et subset av EndNote-biblioteket, og det er da enkelt å behandle dette subsettet for seg.

Når de ønskede referanser valgt, kan de eksporteres, skrives ut eller kopieres til en tekstbehandler. I sistnevnte tilfelle er det viktig å huske å bruke kommandoen «Copy Formatted References» (Ctrl+K / Cmd+K) under References-menyen dersom du ønsker at de skal kopieres med formateringen (se under).

Formatering av bibliografien

Bibliografien kan selvsagt formateres i tekstbehandleren helt etter egen forgodtbefinnende og gjerne én og én referanse for seg, men noe av poenget med EndNote er at programmet kan automatisere denne prosessen langt på vei. Se egne sider om «Stiler».

Emneinndelte bibliografier

Dette er en egen type bibliografier som grupperer referansene etter innholdet i et felt. Den vanligste formen for slike grupperte bibliografier er nok de emneinndelte.

Fremgangsmåte:

  • Velg Subject Bibliography fra Tools-menyen
  • Velg hvilke(t) felt bibliografien skal deles inn etter.

  • Det vil deretter komme opp en liste med alle termer for valgte felt. Velg de som skal være med.

  • Velg så hvilken stil som skal brukes og angi sorteringsrekkefølge under Layout.

  • Velg til slutt om listen skal lagres som tekstfil (Save) eller skrives ut (Print).