Oppsett for synkronisering

Denne siden beskriver hvordan du kan sette opp EndNote-programmet til å synkronisere biblioteket ditt automatisk mot et bibliotek i EndNote online.
En annen side beskriver hvordan du kan utføre synkronisering med EndNote online manuelt.

Fremgangsmåte for oppsett av synkronisering:

  • Velg Preferences fra Edit-menyen (på Windows) eller EndNote 20-menyen (på Mac)
  • Velg kategorien Sync

Bildet viser dialogboksen for oppsett av synkronisering mot EndNote online

  • Skriv inn brukernavn og passord for EndNote online-kontoen under feltene for EndNote Account Credentials
    (Første gang du setter opp synkroniseringen, bør du klikke på knappen Enable Sync, og fylle ut informasjonen der i stedet.)
  • Velg om EndNote skal foreta automatisk synkronisering i valgene under Sync Automatically