Kobling til Web of Science

EndNote er tett koblet til litteraturbasen/informasjonsportalen Web of Science (WoS).
Det betyr blant annet at det finnes en kobling mellom enkeltreferanser i EndNote-biblioteket og tilsvarende post i WoS. Det er også mulig å aktivere funksjonen for å finne referanser med samme tematikk («related records») i WoS for en gitt referanse i biblioteket direkte fra EndNote. Videre kan du få generert en oversikt over en del bibliometriske parametre («Citation Report») for enkeltreferanser eller en gruppe i EndNote-biblioteket ditt i WoS.
Felles for alle disse tre koblingene til Web of Science er at de forutsetter at referansene i EndNote-biblioteket har registrert et ID-nummer fra Web of Science eller U.S. National Library of Medicine og at du har tilgang til et abonnement på tjenestene fra WoS.

Vis kildereferanse («View Source Record»)

Vis beslektede referanser («View Related Records»)

Bibliometrisk oversikt («Generate Citation Report»)