Redigere stiler

Man kan endre / redigere alle aspekter ved en stil. Det anbefales på det sterkeste at man alltid lagrer stilen under et nytt navn før man begynner på endringene. Dette kan en gjøre ved å velge Save As fra File-menyen når man står i dialogboksen for endring av stiler.

Under følger en oversikt over de valgene man har når man skal endre / definere en stil

Generelt

Siteringer

Bibliografier / litteraturlister

Fotnoter

Figurer og tabeller