Legge inn referanser i biblioteket

Et EndNote-bibliotek uten referanser har ingen verdi. Under beskrives fem ulike måter å legge inn referanser. Hvilken måte som benyttes bestemmes av hva du finner best ut fra de muligheter du til enhver tid har.

Hva skal man velge?
Det er dessverre ikke slik at alle disse mulighetene er reelle alternativer i alle situasjoner. Som regel er det slik at man har én eller to muligheter alt etter hvilken tilgang man har til de originale referansene. En oversikt over muligheter og fremgangsmåter finner du på siden «Overføring fra baser».