Aktivere («åpne») lister

Listene kan aktiveres («åpnes») manuelt for å sjekke innholdet. Dette er nyttig for å danne seg et inntrykk av hva som ligger i de ulike feltene.

Fremgangsmåte:

  • Velg Open Term Lists fra Library-menyen
  • En oversikt over lister vil vises da som en undermeny, og en velger den aktuelle.
    Fanekortet Terms viser alle termene i det valgte feltet, mens Lists gir de funksjoner du har tilgang til i forbindelse med lister.

Bildet viser dialogboksen for å håndtere lister