Installasjon av EndNote 20 med alle tillegg (Windows)

Universitetet har tegnet lisens på EndNote som gir studenter og ansatte anledning til å benytte programmet på maskiner på jobb og hjemme.
På private maskiner lastes programmet ned fra SharePoint.
Noen Windows-maskiner er satt opp med en begrensning som kun gir anledning til å installere programmet fra Microsoft Store.
Vi har laget en kort veiledning til hvordan du kan omgå denne begrensningen.

Fremgangsmåte for å installere EndNote 20:

 1. Avslutt Word og andre programmer Microsoft Office-programmer før installasjonen begynner.
 2. Hent installasjonspakken fra SharePoint.

  Bildet viser programmene i SharePoint
 3. Velg filen EndNote 20 UiB.exe, og klikk Last ned
  Bildet viser filen som skal lastes ned
 4. Åpne filen når den er lastet ned, og klikk på Next for å starte installasjonsveilederen
  Bildet viser første skjermbildet i installasjonsveilederen
 5. Dialogboksen som følger ber deg bekrefte at du har rett til å benytte deg av installasjonsfilen.
  Klikk på Accept for å bekrefte at du er knyttet til UiB og ønsker å fortsette installasjonen.

  Bildet viser lisensinformasjonen for installasjonen
 6. Neste dialogboks i veilederen presenterer de viktigste nyhetene i versjon 20.
  Klikk på Next for å fortsette.

  Bildet viser hva som er nytt i versjon 20
 7. Så vises lisensbetingelsene for programmet.
  Kryss av for å akseptere disse, og klikk Next for å få videre.

  Bildet viser dialogboksen med lisensbetingelsene
 8. Merk deretter av for tilpasset installasjon, og klikk Next for å fortsette.
  Bildet viser skjermbildet for tilpasset installasjon
 9. Neste dialogboks gir anledning til å endre hvor på maskinen programmet skal installeres.
  Behold det som foreslås, og klikk på Next for å gå videre.
  Bildet viser valg av lagringssted for programmet
 10. Velg deretter å installere oppkoblingsfiler («Connections») lokalt på maskinen som vist under.
  Gjør det samme for importfiltre («Filters») og stiler («Styles»), og klikk Next for å gå videre.
  Bildet viser valgene for å installere tilleggfiler til programmet lokalt på maskinen.
 11. Da er du omsider kommet så langt at selve installasjonen kan begynne. 
  Klikk Next for å starte (og bekreft at du ønsker å gjøre endringer på maskinen dersom du blir spurt om dette)
  Bildet viser dialogboksen for viser at alt er klart for selve installasjonen.
 12. Etter flere fremdriftsindikatorer og en tids venting kommer det opp en dialogboks som viser at installasjonen er vellykket gjennomført.
  Klikk Done for å avslutte veiviseren
  Bildet viser at installasjonen av programmet er vellykket gjennomført

EndNote 20 er nå installert, men ikke med de siste oppdateringene.
Når du starter programet vil det derfor dukke opp en dialogboks som gir anledning til å laste ned og installere aktuelle oppdateringeringer.

 1. Klikk Download and Install for å starte prosessen
  Bildet viser nedlastingsmuligheten for siste oppdatering
 2. Når oppdateringene er lastet ned, starter veiviseren for installasjonen av disse.
  Klikk Next for å fortsette
  Bildet viser velkomstskjermen for oppdateringsveiviseren
 3. Dialogboksen beskriver innholdet i oppdateringen(e).
  Klikk Next for å gå videre
  Bildet viser hva oppdateringen inneholder
 4. Neste dialogboks viser oppdateringen er klar for installasjon.
  Klikk Next for å starte prosessen.
  Bildet viser starten på dialogboksen som forteller at oppdateringen er klar for installasjon
 5. Ulike fremdriftsindikatorer viser at oppdateringen blir installert
  Bildet viser fremdriftsindikatoren for oppdateringen
 6. Siste dialogboks viser at EndNote-programmet er ferdig oppdatert.
  Klikk Finish for å avslutte veiviseren
  Bildet viser at oppdateringen er ferdig installert

Programmet er nå ferdig til bruk.