Oppsett for Word og EndNote

Word og EndNote utveksler data slik at samhandlingen mellom de blir mest mulig sømløs og dynamisk uten å bruke unødig mye datakraft. Tett samhandling betyr mye ressursbruk på maskinen, mens lite ressursbruk gir noe mindre dynamikk. Her kan du med fordel prøve seg frem for å finne optimal balanse for din arbeidsflyt og maskin.

Fremgangsmåte:

    • Velg Preferences fra EndNote 20-menyen i Word
      Oppsett for Word og EndNote - Prefrences
  • Velg fanekortet General i dialogboksen som dukker opp
    Oppsett for Cite While You Write
  • Kryss av for valgene som hjelper deg i ditt daglige arbeid. Se beskrivelse av hvert valg under.
Open EndNote when
starting Word
Kan være et godt valg dersom du (nesten) alltid begynner arbeidet med Word-dokumentet, og ønsker å ha EndNote-biblioteket åpent «i bakgrunnen».
Ikke fullt så smart dersom du ofte benytter Word uten å sette inn referanser fra EndNote.
Close EndNote when
leaving Word
Smart å krysse av for denne ettersom EndNote bør avsluttes når biblioteket ikke er i bruk slik at f.eks. sikkerhetskopiering og oppdateringer ikke ødelegger et åpent EndNote-bibliotek.
Ikke fullt så smart dersom du ofte vil fortsette å bruke EndNote-programmet etter å ha avsluttet Word.
NB! Om EndNote var startet før du startet Word, vil det uansett ikke lukkes når Word avsluttes.
Return to document after inserting citations
Dette valget gir mulighet for at du bytter til Word-dokumentet når du har satt inn referanser fra EndNote-programmet. Uten avkrysning her vil du bli værende i EndNote-programmet etter å ha satt inn referansen.
Enable Instant Formatting on new Word documents
Slår på automatisk formatering av nye Word-dokumenter som opprettes. Dette valget har altså ingen betydning for dokumentet du holder på med.
Se også oppsett for automatisk formatering.
Turn off Word’s «Show field codes instead of their values option when opening or updateing documents that include citations