Innsetting av objekt i Word

Du kan sette inn ulike typer objekter fra EndNote-biblioteket i et Word-dokument.

Fremgangsmåte:

  • Klikk på trekanten på høyre side av Insert Citation-knappen  for å se mulighetene for innsetting av objekt.


  • Velg hvilken type objekt du vil sette inn
Alternativene er:
Insert Citation Setter inn referanse på ordinær måte ved å få opp en søkeboks. (Samme som å ikke klikke på trekanten)
Insert Selected Citation(s) Setter inn referanse(r) som er markert i EndNote-biblioteket
Insert Note Setter inn en note i dokumentet. Denne kan, om ønskelig flettes inn som en del av litteraturlisten.
Insert Figure Setter inn en illustrasjon/figur fra EndNote-biblioteket ved å fylle ut en søkeboks