Aktivitetslogg for EndNote-bibliotek

Det finnes nå to verktøy som gir mulighet for å se endringer som er gjort i EndNote-bibliotek.
Den første varianten, nylig tilførte referanser, gjelder for alle bibliotek, mens den andre, aktivitetslogg, kun gjelder for delte bibliotek. Ingen av de gjenspeiler endringer som er gjort i EndNote online-grensesnittet.

Nylig tilførte referanser

Man får en oversikt over referansene som sist er lagt inn i biblioteket ved å klikke på gruppen Recently Added. Ved å høyreklikke kan man velge å kun vise de referansene som er lagt til siste 24 timer, siste 7 dager, siste 14 dager eller siste 30 dager.
Endringer som eieren av biblioteket gjør i EndNote online-grensesnittet vises ikke i aktivitetsloggen.

Aktivitetslogg for delt bibliotek

Det innført en aktivitetslogg for delte bibliotek slik at man lettere kan få oversikt over hvem som har utført hvilke endringer i et EndNote-bibliotek. Loggen inneholder de siste 500 endringer som er gjort. Man får tilgang til loggen ved å klikke på ikonet Activity Feed.
Denne funksjonen gir opplysninger om:

  • hva slags endringstype det dreier seg om (ulike ikoner)
  • hvem som har utført endringen (navn på bruker)
  • beskrivelse av endringen (hva som er gjort og evt. hvor mange referanser som er berørt)

Ved å klikke på en av linjene i loggen vil man få opp elementet/elementene det dreier seg om. Om en eller flere referanser er slettet, vil det komme opp en opplysning om dette.

Merk at aktivitetsloggen er knyttet til det aktuelle EndNote-biblioteket.
Hvert bibliotek har altså sin egen aktivitetslogg.