Samspill mellom Word og EndNote

Bruk av EndNote sammen med Word kjennetegnes ved at dataene fra EndNote kobles sammen med tekstdokumentet, men de overføres ikke som ren kopiering. Det betyr i praksis at du har en kobling mellom de to programmene ved hjelp av koder i Word-dokumentet.

Koblingen mellom Word og EndNote ser litt ulik ut avhengig av hvilken Word-versjon du benytter. Selve funksjonene er imidlertid de samme.

Funksjoner i Word

Når EndNote installeres på maskinen vil Word få menyvalget EndNote 20 lagt til på menylinjen.

Bildet viser EndNote-menyen i Word

Du ser der at funksjonene er delt i tre kategorier:

  • Citation som brukes til å sette inn og holde orden på siteringer
  • Bibliography som brukes når du vil formatere litteraturliste og eller behandle formatering av dokumentet
  • Tools som inneholder funksjoner for å hente ut referanser fra Word, oppsett av EndNote og hjelpefunksjonen

De viktigste / mest brukte funksjonene er:

Bildet viser knappen for å søke etter referanser i Word Søk etter referanse (får opp et eget søkevindu for å finne referanser i åpent bibliotek)
Bildet viser valget for å sette inn markerte referanser i Word Sett inn merket/merkede referanse(r).
(Må være merket i EndNote på forhånd.)
Bildet viser menyvalget for å oppdatere referanser og litteraturliste Formater sitering og referanseliste (i henhold til valgt stil)
Bildet viser menyvalget for å redigere siteringer Rediger enkeltreferanse Kan f.eks. legge til sidetall, fjerne år/forfatternavn ol. i en sitering i teksten.
Dette også gjelder referanser i fotnoter.
Bildet viser menyvalget for avformatering av siteringer Avformatere siteringer og referanser i hele dokumentet eller den siteringen du evt. har markert.
(Se litt mer om dette her)

På Mac ligger denne funksjonen under Tools-menyen.

Bildet viser menyvalget for å fjerne kodene som forbinder Word og EndNote Fjerner feltkodene som sørger for en kobling mellom Word og EndNote-basen.
[Det blir opprettet et nytt dokument uten koder. Husk å ta vare på det originale dokumentet ettersom det ikke finnes en enkel måte å få tilbake kodene igjen når de først er fjernet.]

På Mac ligger denne funksjonen under Tools-menyen.

Se her for en beskrivelse av EndNote-funksjoner i Word