Verktøyknapper for redigering av stiler

Denne verktøyraden finnes kun for Windows-utgaven.
På Mac (og Windows) ligger tilsvarende funksjonalitet under FontEdit-menyen

Bildet viser verktøylinjen for redigering av stiler

Når du redigerer en stil, vil det komme opp en egen verktøylinje med funksjoner knyttet til dette emnet. Alle funksjonene bak knappene har med formatering av tekst å gjøre. Merk at de ikke er aktive dersom du står i et felt/menyvalg hvor det ikke er aktuelt å formatere tekst.

Bildet viser verktøyknapp for font i stilredigering Font
– Skrifttype
Bildet viser verktøyknapp for endring av skriftstørrelse i stilendring Size
– Skriftstørrelse
Bildet viser verktøyknappen for uthevet skrift i stilendring Bold
– Fet skrift
Bildet viser verktøyknappen for kursivert skrift i stilredigering Italics
– Kursivert skrift
Bildet viser verktøyknappen for understreket tekst i stilredigering Underline
– Understreket skrift
Bildet viser verktøyknappen for standard skrift i stilredigering Plain
– Normal skrift
Bildet viser verktøyknappen for opphevet skrift i stilendring Superscript
– Hevet skrift
Bildet viser verktøyknappen for senket skrift i stilredigering Subscript
– Senket skrift
Bildet viser verktøyknappen for symbol-font i stilredigering Symbol Font
– Velger skrifttype Symbol
Bildet viser verktøyknappen for å endre til kapitéler i stilredigeringen Small Caps
– Gjør om skriften til kapitéler (i stilen – ikke i referansen i biblioteket)
Bildet viser verktøyknappen for venstrejustering av teksten i stilredigering Venstrejustering
– Justerer teksten med en rett venstremarg
Bildet viser verktøyknappen for midtstilling av teksten i stilredigering Midtstilt
– Justerer teksten slik at den blir midtstilt