Verktøyknapper for redigering av stiler

Når man redigerer en stil, vil det komme opp en egen verktøylinje med funksjoner knyttet til dette emnet. Alle funksjonene bak knappene har med formatering av tekst å gjøre. Mer at de ikke er aktive dersom en står i et felt/menyvalg hvor det ikke er aktuelt å formatere tekst.

Font
– Skrifttype
Size
– Skriftstørrelse
Bold
– Fet skrift
Italics
– Kursivert skrift
Underline
– Understreket skrift
Plain
– Normal skrift
Superscript
– Hevet skrift
Subscript
– Senket skrift
Symbol Font
– Velger skrifttype Symbol (kan også velges under Font).
Small Caps
– Gjør om skriften til kapitéler (i stilen – ikke i referansen i biblioteket)
Venstrejustering
– Justerer teksten med en rett venstremarg
Midtstilt
– Justerer teksten slik at den blir midtstilt