Verktøyknapper for enkeltreferanser

Verktøyraden for enkeltreferanser består av tre fanekort: Summary, Edit og PDF.

Bildet viser fanekortet Summary

Fanekortet Summary er delt i en øvre og en nedre del. Den øvre gir en oppsummering av referansen, mens den nederste delen gir en forhåndsvisning av referansen i en valgt stil. I tillegg er det en knapp, Insert,  for å sette inn referansen i et Word-dokument (må være åpent i bakgrunnen for at knappen skal være aktiv). I tillegg er det en knapp, Copy, for å kopiere referansen til et annet program ferdig formatert i den valgte stilen. (Dette tilsvarer funksjonen Copy Formatted Reference som du finner under References-menyen)

Bildet viser fanekortet Edit

Fanekortet Edit viser alle feltene som referansen består av, men mulighet for å redigere alle opplysningene.

De enkelte knappene på verktøylinjen er:

Bildet viser verktøyknappen for uthevet skrift Bold
– Uthevet skrift
Bildet viser verktøyknappen for kursivert skrift Italic
– Kursivert skrift
Bildet viser verktøyknappen for understreket skrift Underline
– Understreket skrift
Bildet visr verktøyknappen for hevet skrift Superscript
– Hevet skrift
Bildet viser verktøyknappen for senket skrift Subscript
– Senket skrift
Bildet viser verktøyknappen for søk i referansen Open/Close the find text panel
– Åpner/stenger vinduet for søking i referansen
Bildet viser knappen for å lagre endringer i referansen  Save
– Lagrer endringer gjort i referansen
(Disse vil også lagres automatisk etter en stund)

Fanekortet PDF inneholder såpass mange valgmuligheter / funksjoner at vi har en egen side for å beskrive disse.