Søk

Du kan søke i EndNote-bibliotek og i eksterne baser fra samme søkegrensesnitt. Ettersom søking i eksterne baser i denne sammenheng bare er en variant av søk i EndNote-bibliotek, vil denne siden kun omhandle sistnevnte. Se egen side for ytterligere informasjon om søking i eksterne baser.

Søkeskjermens øverste del består av fire kolonner:

 • I første kolonne velger du hvordan søkekriteriet skal kombineres med neste søkekriterium (And, Or eller Not)
 • I andre kolonne angir du hvilket felt du vil søke i
  Velg å søke i Any Field + PDF eller PDF dersom du vil søke i både referansene og/eller de tilknyttede PDF-filene
 • I tredje kolonne angis hvordan søkeordet skal oppfattes i det angitte feltet
 • I fjerde kolonne angir du hva man vil søke på
 • Knappene helt til høyre gir mulighet for å legge til eller fjerne linjer med søkekriterier

Bildet viser søk i programmet

Under disse kolonnene fines det noen flere valg:

Simple Search bytter til én søkelinje uten flere parametre å ta stilling til

Search Options inneholder funksjoner for å

 • lagre søkestrategien
 • hente frem en lagret søkestrategi
 • angi nye standardverdier for søkeskjermen
 • hente frem standardverdiene for søk som var satt opp i EndNote til å begynne med

Bildet viser dialogboks for behandling av søk