Verktøyknapper for PDF-leser

Verktøylinjen for PDF-leseren vises når du klikker på PDF ved visning av en enkeltreferanse.

Bildet viser verktøyraden for PDF-filer

Merk at verktøyraden kan variere litt avhengig av versjon og plattform (Windows eller Mac).

Valgene for PDF-vedlegg til den markerte referansen er som følger:

Bildet viser verktøyknappen for å slå av og på leseruten Hide/Show Thumbnail Pane
– Slår navigasjonsruten for sidene i PDF-filen av/på
Bildet viser verktøyknappen for å søke i PDF-filen Search Toolbar
– Viser søkefelt for å søke i PDF-filen
Bilder viser verktøyknappen for merknadsverktøyene Annotation Toolbar
– Viser valgene for merking i dokumentet:

  • Notat – Bildet viser verktøyknappen for "Sticky note"
  • Utheving – Bildet viser verktøyknapp for utheving i PDF-filer
  • Understreking – Bildet viser verktøyknapp for understreking av tekst i PDF-fil
  • Gjennomstreking – Bildet viser verktøyknapp for gjennomstreking av tekst i PDF-fil
  • Fargemeny – Bildet viser verktøyknapp for fargemeny i PDF-fil
Bildet viser Zoom-verktøyet i PDF-filer Zoom
– Du kan enten skrive inn prosenttallet du vil at filen skal vises i, eller bruke minus- eller pluss-tegnet
Bilder viser verktøyknappen for å rotere pdf-filer mot klokka Rotate Counterclockwise
– Roterer PDF-filen/siden 90° mot klokka
Bildet viser verktøyknappen for å rotere pdf-filer med klokka Rotate Clockwise
– Roterer PDF-filen/siden 90° med klokka
Bildet viser verktøyknappen for å lagre endringer i PDF-filer Save PDF
– Lagrer endringer gjort i den aktuelle PDF-filen
Bildet viser verktøyknappen for å skrive ut PDF-filer Print PDF
– Viser utskriftsmenyen for PDF-filen
Bildet viser verktøyknappen for å sende PDF-filer med e-post E-mail PDF
– Starter e-postprogrammet og åpner en ny melding hvor referansen er limt inn i meldingsfeltet og PDF-filen er lagt til som vedlegg
Bildet viser verktøyknappen for å åpne PDF-filer i et eget vindu Open PDF in New Windows
– Åpner et eget (og større) vindu for visning av filen