Verktøyknapper for PDF-leser

Verktøylinjen for PDF-leseren vises når man klikker på fanekortet Attached PDFs (denne får samme navn som den vedlagte filen når man klikker på en referanse med et PDF-vedlegg).

Man får da vist eventuelt PDF-vedlegg til den markerte referansen.

Go to previous reference
– Blar til forrige referanse i EndNote-biblioteket (basert på gjeldende sortering)
Go to next reference
– Blar til neste referanse i EndNote-biblioteket (basert på gjeldende sortering)
Visning av referanse
– Avslutter PDF-visningen og går over til å vise feltene referanser er bygget opp av
  PDF-filer vises med egne fanekort.
Merk at filnavnet kan endres ved import av PDF-filer.
(Les mer om Import av PDF-filer)
  Attach File…
– Legger (nok en) fil til referansen. Andre filtyper enn PDF vises kun med ikoner og navn i feltet File Attachments.
 PDF-velger
– Viser en liste over alle PDF-filer som er tilknyttet referansen
 /  Open PDF / Close PDF
– Åpner / lukker PDF-filen (hvilken av de som vises er avhengig av om man har referansen eller PDF-filen fremme)
Save PDF
– Lagre endringer gjort i den viste PDF-filen
Print
– Skrive ut den viste PDF-filen
E-mail PDF
Starter e-postprogrammet og åpner en ny melding hvor referansen er limt inn i meldingsfeltet og PDF-filen er lagt til som vedlegg.
Previous Page
– Bla til forrige side
Next Page
– Bla til neste side
Go to
– Bla til en gitt side (skriv inn sidetall og trykk Enter-tasten)
Zoom Out
– Zoomer ut et trinn på zoom-menyen (se under)
Zoom In
– Zoomer inn et trinn på zoom-menyen (se under)
Zoom
– Velg en størrelse å vise siden i
(velg fra meny eller skriv inn et prosenttall)
Rotate Counterclockwise
– Rotere 90 grader mot klokken
Rotate Clockwise
– Rotere 90 grader med klokken
Sticky Note
– Oppretter en merknad på et gitt sted («gul lapp»)
Highlight Text
– Legger gul bakgrunn på markert tekst
Underline Text 
– Understreker markert tekst
Strikeout Text
– Overstreker markert tekst
Find
– Søk etter tekst i PDF-filen
Find Previous
– Finn forrige forekomst av søkeordet (se over)
Find Next
– Finn neste forekomst av søkeordet (se over)