Gjennomgående endringer

Det kan være behov for å foreta endringer i enkelte felt på tvers av hele basen. En mulighet er selvsagt å åpne hver enkelt referanse og gjøre endringen på den måten, men heldigvis finnes det smartere løsninger i EndNote.

Man kan flytte eller kopiere opplysninger fra et felt til et annet. Man flytter/kopierer da alle opplysninger fra utgangspunktet og velger hvordan man skal forholde seg til målfeltets evt. innhold.

Les mer om Flytte eller kopiere tekst mellom felt her

I tillegg til å flytte/kopiere tekst kan man også erstatte eller endre teksten i et gitt felt. Man velger om tekst skal legges til, trekkes fra eller erstattes i sin helhet.

Les mer om Erstatte / endre tekst her