Fjerne referanser fra en gruppe

Man kan selv fjerne referanser fra brukerdefinerte grupper etter eget forgodtbefinnende. Når en referanse fjernes fra en gruppe vil den ikke slettes fra EndNote-biblioteket. (Når den slettes fra EndNote-biblioteket vil den derimot også fjernes fra gruppene den måtte ha ligget i.)

Man fjerner referanser fra en gruppe ved å benytte én av følgende fremgangsmåter:

Fremgangsmåte ved å bruke menyen:

  • Merk referansen(e) som skal fjernes fra gruppen
  • Velg Delete References From Group fra References-menyen

Fremgangsmåte ved å bruke tastaturet:

  • Merk referansen(e) som skal fjernes fra gruppen
  • Trykk Ctrl+D
    eller
  • Trykk Delete-tasten