Redigering

Du kan redigere en referanse ved å dobbeltklikke på den.
Da kommer det opp en ekstra kolonne i høyre del av skjermbilde som inneholder fanene Summary, Edit og PDF.
Fanen Edit gir tilgang til alle feltene.

Fremgangsmåte:

  • Dobbeltklikk referansen som skal redigeres i referanseoversikten i EndNote-biblioteket
  • Klikk på fanekortet Edit for å se alle feltene
  • Foreta de ønskede endringene i referansen
  • Klikk Save-knappen for å lagre referansen
    (I standard-oppsettet vil det da komme opp et spørsmål om hvorvidt endringene skal lagres dersom du glemmer å gjøre dette selv.)

Bildet viser redigering av en referanse