Verktøyknapper for EndNote-bibliotek

Bildet viser verktøyraden for referansoversikten

Dette er knapper som er tilgjengelig når man står i oversiktsbilde over et EndNote-bibliotek. Knappene representerer de mest brukte funksjoner i denne delen av programmet. Alle funksjoner som ligger under disse knappene kan naturligvis også brukes via menyer.
Knappene er kun aktive/tilgjengelige dersom kommandoen er relevant. Det er f.eks. ikke mulig å bruke kommandoen Open Link dersom den markerte referansen ikke har noen lenke.

Bildet vise verktøyknappen for å sette inn referanse i et Word-dokument Insert a citation for each selected reference
– Setter inn de(n) merkede referansen(e) i Word-dokumentet.
(Se mer om bruk av EndNote og Word)
Bildet viser verktøyknappen for å legge til referanser i merket gruppe Add a new reference to the selected group
– Oppretter et tomt registreringsskjema for å legge til en ny referanse. Dersom du har markert en gruppe, vil referansen bli lagt til denne gruppen automatisk. (Referansen kan naturligvis ikke legges inn i smart-gruppe på denne måten.)
Bildet viser verktøyknappen for å dele valgt gruppe Share this group
– Åpner dialogboksen for å dele en gruppe med andre. Du kan velge hvem som skal ha lese- og skriverettigheter, og hvem som bare skal ha leserettigheter.
Det er ikke mulig å dele smart-grupper
Bildet viser verktøyknappen for å eksportrere referanser til fil / bibliotek Export references to another file or library
– Eksporterer valgte referanser til en fil.
Det anbefales å benytte formatet «RefMan (RIS) Export» dersom du ønsker å importere filen i et annet program eller EndNote-bibliotek.
Bildet viser verktøyknappen for å søke etter fulltekst Search the Web for full text documents for the selected references
– Søker etter tilgjengelige fulltekstdokumenter for valgte referanser
Bildet viser knappen for å generere et "Web of Science citation report" Create a Web of Science citation report from the selected references
– Genererer en bibliometrisk oversikt («Science Citation report») fra Web of Science.
(Se mer om Bibliometrisk oversikt.)