Vis beslektede referanser («View Related Records»)

Dette er en funksjon som gir anledning til å se referanser som antas å omhandle samme tema som referansen man tok utgangspunkt i. antagelsen bygger på at referansene har flere felles henvisninger i litteraturlistene.
Funksjonen forutsetter at den gjeldende referansen har registrert et ID-nummer fra Web of Science eller U.S. National Library of Medicine og at du har tilgang til et abonnement på tjenestene fra Web of Science.

Fremgangsmåte:

    • Marker den aktuelle referansen i EndNote-biblioteket
    • Velg Web of Science fra References-menyen
    • Velg View Related Records
    • Referansene vises i Web of Science-basen i din nettleser