Referansetyper

EndNote kan holde fra hverandre referanser til ulike typer materiale ved at man registrerer referansene som ulike referansetyper. Programmet leveres med 58 referansetyper som hver kan inneholde inntil 51 felt. Dette skulle inneholde nok muligheter for at de fleste behov for å skille mellom materialtyper og informasjon om disse skulle kunne imøtekommes.

En av de store fordelene med å skille mellom ulike referansetyper er at man derigjennom kan formatere referansene fra de forskjellige typene ulikt basert på oppsettet i stilen man benytter. (Se mer om stiler her.)

Definere standard referansetype

Man kan selv bestemme hvilken referansetype som skal komme opp som standard når man legger inn en referanse manuelt eller importerer referanser som ikke har referansetype definert.

Fremgangsmåte:

 • Velg Preferences fra Edit-menyen (på Windows) eller fra EndNote 20-menyen (på Mac)
 • Velg kategorien References Types
 • Bruk nedtrekksmenyen i øverste delen av dialogboksen til å velge hvilken referansetype som skal være standard


Bildet viser dialogboksen for referansetyper

 

Endring i referansetyper

Med unntak av referansetypen Generic kan man endre navn på og bestemme hvilke felt som skal være med i hver enkelt referansetype. Man kan også velge å skjule en eller flere referansetyper fra listen.

Fremgangsmåte:

 • Velg Preferences fraEdit-menyen (på Windows) eller fra EndNote 20menyen (på Mac)
 • Velg kategorien References Types
 • Klikk på knappen Modify Reference Types og velg fra nedtrekksmenyen helt øverst hvilken referansetype som skal endres
 • Det du fyller ut i høyre kolonne blir forteksten på tilsvarende felt for den angitte referansetypen (la feltet stå tomt om det ikke skal være med)
 • Øverste felt angir hva selve referansetypen skal hete. Ved å la navnet begynne med et punktum vil ikke referansetypen komme med på listen i det hele tatt!
 • Gå tilbake til EndNote sitt standardoppsett ved å klikke på EndNote Defaults
 • Overfør oppsettet for gjeldende referansetype til alle de andre referansetyper ved å klikke på Apply to All Ref Types

Overføre endringer mellom maskiner

Når du har endret oppsettet for referansetyper kan det være ønskelig å kopiere det fra en maskin til en annen. Merk at det som kopieres er tillegg og endringer i forhold til det som finnes på maskinen man overfører til. Dersom du har fjernet felt på den første maskinen vil ikke disse blir fjernet på den andre maskinen.
Dette må gjøres manuelt i ettertid.

Fremgangsmåte på maskinen man kopierer fra:

 • Velg Preferences fra Edit-menyen (på Windows) eller fra EndNote 20menyen (på Mac)
 • Velg kategorien References Types
 • Klikk på knappen Export og velg navn og plassering på hvor oppsettet skal (midlertidig) lagres – f.eks. på en minnepenn

Fremgangsmåte på maskinen man kopierer til:

 • Velg Preferences fra Edit-menyen (på Windows) eller fra EndNote 20menyen (på Mac)
 • Velg kategorien References Types
 • Klikk på knappen Import og angi navn og plassering på hvor oppsettet skal hentes fra  – f.eks. en minnepenn