Kontakt oss for råd og hjelp

EndNote har gode hjelpesider i programmet, og manualen ligger som en PDF-fil sammen med programmet. Det finnes også gode veiledninger (i tillegg til denne!) på nettet inkludert en egen EndNote-kanal på YouTube.

De ulike bibliotekenhetene er behjelpelige med å svare på spørsmål dersom det skulle være uklarheter omkring bruken av programmet. De arrangerer også planlagte kurs, og holder tilpassede kurs på forespørsel.

Bibliotek for humaniora
E-post: ubbhf@ub.uib.no

Bibliotek for juridiske fag
E-post: ubbjur@ub.uib.no

Bibliotek for kunst og design
E-post: biblioteket@kmd.uib.no

Bibliotek for matematisk-naturvitenskapelige fag
E-post: ubbrb@ub.uib.no

Bibliotek for medisin
E-post: ubbmed@ub.uib.no

Bibliotek for samfunnsvitenskap, musikk og psykologi
E-post: ubbsmp@uib.no