Tilbaketrukne artikler («Retractions»)

EndNote gjør automatisk oppslag i Retraction Watch og plasserer eventuelle tilbaketrukne artikler i en egen gruppe i biblioteket.

Bildet viser gruppen for tilbaketrukne artikler

Dersom du dobbeltklikker på referansen, vil det dukke opp en melding under fanen Summary hvor du kan klikke for å lese mer om grunnen til at artikkelen er trukket tilbake.

Bildet viser opplysningen om hvorfor en artikkel er trukket tilbake