Sette inn referanser fra søk i Word

Når du har søkt opp en referanse i EndNote-biblioteket via kommandoen Insert Citation(s) i Word, vil det dukke opp flere alternativer. Dersom du klikker på «tekst-delen» av Insert-knappen, vil du sette ikke siteringen på ordinær måte. Klikker du derimot på trekanten på høyre side av knappen, vil du få opp følgende valg:

Bildet viser valgmulighetene ved innsetting av referanser i Word
Insert Setter inn siteringen på ordinær måte
(Samme som å ikke klikke på trekanten))
Insert & Display as: Author (Year) Setter inn siteringen med forfatternavn utenfor parentesen
Insert & Exclude Author Setter inn siteringen uten å ta med forfatternavn
Insert & Exclude Year Setter inn siteringen uten å ta med årstall
Insert in Bibliography Only Setter referansen kun i litteraturlisten uten sitering i
den fortløpende teksten