Funksjonalitet

I denne avdelingen vil vi ta for oss noen funksjoner som har til formål å gjøre gjennomgående endringer på alle eller et utvalg av referansene i et bibliotek.

Dubletter

Det kan fort komme inn flere referanser til samme artikkel dersom man benytter ulike kilder. Små forskjeller i referansene kan også føre til at det ikke alltid er like greit å luke ut dublettene.

Les mer om dubletter

Sortering

For å lette oversikten over referansene i EndNote kan det være smart å sortere dem etter kriterier som er hensiktsmessige for den enkelte. Sorteringen man foretar i basen påvirker ikke sorteringen i referanselister og bibliografier.

Les mer om sortering

Grupper

Man kan organisere biblioteket sitt ved hjelp av gruppefunksjonaliteten i EndNote. Det finnes ulike typer grupper som forhåpentligvis kan dekke de flestes behov.

Les mer om grupper

Visning

I programmet er det mulig å velge hvor mange kolonner som skal vises i referanseoversikten og hva disse kolonnene skal inne holde.

Les mer om visning av felt

Det er også en viss valgmulighet når det gjelder utforming av selve oversiktsbildet ved at man kan velge om og eventuelt hvordan bildet skal deles inn.

Les mer om tilpasning av programvinduet

Hurtigredigering

Hurtigredigering gir anledning til å foreta endringer i eksisterende referanser uten å åpne dem i et eget programvindu.

Les mer om hurtigredigering

Gjennomgående endringer

Med dette menes endringer som foretas i alle referanser i hele biblioteket uten at man behøver å forholde seg til de enkelte referansene. Disse funksjonene er nyttige ved import eller endret registreringspraksis.

Flytte tekst
Det kan være tilfeller hvor man ønsker å flytte innholdet fra et felt over til et annet felt.

Les mer om å flytte tekst

Endre tekst
EndNote har mulighet for gjennomgående endring i et gitt felt på tvers av basen. Dette kan omfatte å legge til, trekke fra eller erstatte tekst.

Les mer om å endre tekst

Automatisk oppdatering av referanser

Mangelfulle referanser kan oppdateres med mer informasjon fra ulike kilder på nettet. Opprettes en referanse med kun et felt utfylt, vil denne funksjonen også kunne benyttes som et søk i disse kildene.

Les mer om automatisk oppdatering av referanser 

Lister

Lister en nyttige når man skal sørge for å ha en enhetlig og konsekvent registreringspraksis i eget bibliotek. Listene kan omfatte forfatternavn, tidsskriftnavn, nøkkelord eller et hvilket som helst felt man velger selv.

Les mer om lister