Oppdatere lister

For at listene til enhver tid skal inneholde de termer som er benyttet i et gitt felt kan du la programmet skanne gjennom alle referanser i basen for å se om gitte felt inneholder ord som ikke forekommer i listene. Listene vil da oppdateres med disse nye forekomstene. En liste kan oppdateres på grunnlag av ett eller flere felt.

Fremgangsmåte:

  • Velg Define Term Lists fra Library-menyen
  • Velg listen som skal oppdateres, og klikk på knappen Update List
  • Velg deretter hvilke(t) felt som skal sjekkes for nye ord/termer.

EndNote kan settes opp til å skanne alle referanser som legges inn og importeres automatisk.
Merk at listen for tidsskrifter er litt annerledes enn de andre listene for å ta høyde for ulike forkortelser.

Bildet viser dialogboks for oppdatering av liste
Update List for Authors

Bilder viser dialogboks for oppdatering av tidsskriftliste
Update List for Journals