Oppsett av litteraturliste («Configure Bibliography»)

Det er mulig å definere en rekke egenskaper til litteraturlisten som settes inn i Word-dokumentet i tillegg til det som ligger definert i selve stilen.
Klikk på den lille pilen nede til høyre i kategorien Bibliography på EndNote-verktøyraden.

Det kommer da opp en dialogboks som består av to faner.

Den første fanen er Format biblography

Format document Her vises navnet på Word-dokumentet du arbeider med. Det er mulig å velge andre Word-dokument du har åpnet fra en nedtrekksmeny.
With output style I dette feltet kan du velge hvilken EndNote-stil dokumentet skal formateres etter.
Temporary citation delimiters Her velges hvilke tegn som skal angi uformaterte referanser.
NB Ikke bytt til vanlige parenteser her!
Link in-text citations … Kryss av her dersom du ønsker å lage en lenke fra siteringen til korresponderende referanse i litteraturlisten.
Du kan i tillegg velge om denne lenken skal være understreket eller ei.

Det andre fanen er Layout

 

Font Her kan du angi skrifttype og -størrelse for litteraturlisten
Bibliography title Her kan du sette overskriften på litteraturlisten. Knappen Text Format gir anledning til å formatere overskriften på en annen måte enn resten av listen (se over).
Start with bibliography number Angir hvilket nummer referanselisten skal starte på dersom du benytter en nummerert stil
First line indent Angir innrykk for første linje i hver referanse
Line spacing Angir hvor stor linjeavstand det skal være innen hver referanse
Hanging indent Angir hvor stort innrykk det skal være for hver linje i referansene utenom den første
Space after Angir hvor stor linjeavstand det skal være mellom referansene