Utføre dublettkontroll

Det kan fort komme inn flere referanser til samme arbeid dersom man benytter ulike kilder. Små forskjeller i referansene kan også føre til at det ikke alltid er like greit å luke ut dubletter.

Fremgangsmåte:

  • For å søke etter dubletter på tvers av hele EndNote-biblioteket må All References være valgt
  • Velg Find Duplicates fra References-menyen
  • Det vil komme opp en dialogboks hvor man presenteres for de antatte dubletter to og to av gangen. Det vil være slik at man til venstre har referansen med lavest referansenummer (først lagt inn i EndNote-biblioteket).
   Feltene som er ulike vil markeres slik at det er lett å ta stilling til hva som evt. skal flyttes/kopieres
   [Se mer om kriterier for dubletter]
  • Bla gjennom referansene og ta stilling til hva du vil gjøre i hvert enkelt tilfelle:
   • Skip – Beholder begge referansene, og går videre til neste par
   • Cancel – Avbryter dublettkontrollen
   • Keep This Record – Beholder referansen man klikker ved, og sletter den andre
  • Man kan kopiere innhold fra én referanse til en annen dersom det finnes nyttig informasjon i den referansen man vil slette. Bruk i så fall enten vanlig kopieringskommandoer eller benytt «dra-og-slipp»-metoden.

NB! Merk at du kun søker etter referanser i den gruppen som er markert. Dersom du skal søke etter dubletter på tvers av hele EndNote-biblioteket må All References være valgt.

[Se mer om Grupper]

Når man er ferdig med dublettkontrollen, vil det være opprettet en midlertidig gruppe som inneholder de referanser man evt. hoppet over under søket og/eller de som sto igjen ved en eventuell avbrytelse av dublettkontrollen. Dersom man gikk gjennom hele listen og fjernet alle, vil denne gruppen være tom.