EndNote og andre tekstbehandlere

EndNote har begrenset støtte for andre tekstbehandlere enn Microsoft Word og OpenOffice Writer. Det som tilbys er å kunne sette inn siteringer og formatere referanser i en RTF- eller ODT-fil. Man har dermed en viss støtte for alle tekstbehandlere som kan lagre RTF- eller ODT-filer.
Prosessen består altså av to trinn; å sette inn referansene og å formatere dokumentet:

Fremgangsmåte for innsetting:

 • Sett markøren i tekstdokumentet der du vil ha siteringen
 • Gå til EndNote og marker og kopier (Ctrl+C) referansen
 • Gå tilbake til tekstdokumentet og lim inn referansen
 • Referansen fremstår da i sin uformaterte form (f.eks. {Smith, 2004 #25})
  [Hvor «{}» angir at referansen er uformatert, «Smith» er førsteforfatter og «#25» betyr at referansen har id 25 i basen.]

Fremgangsmåte for formatering:

Gjør det til en regel å formatere en kopi av tekstdokumentet ettersom en ny formatering vil måtte ta utgangspunkt i et uformatert dokument. Det er med andre ord ingen funksjon som fjerner eller endrer formatering.

 • Sørg for at filen ikke er åpen i et annet program og gå til EndNote
 • Velg «Format Paper» under «Tools«-menyen
 • Bla frem til aktuell RTF- eller ODT-fil
 • Velg rett stil under «Output Style» i dialogboksen som dukker opp
 • Klikk «Format…» for å formatere dokumentet i henhold til valgt stil