Flytte eller kopiere tekst mellom felt

Det kan være tilfeller hvor du ønsker å flytte eller kopiere innholdet fra et felt over til et annet felt. Særlig kan denne funksjonen komme til sin rett dersom du får en kopi av en base som er bygget opp med litt annen registreringspraksis enn du bruker. (For eksempel at kollegaen din har lagt en gitt type opplysninger i et annet felt enn du har benyttet.)

Fremgangsmåte:

  • Velg Change/Move/Copy Fields fra Library-menyen
  • Klikk på fanearket Move/Copy Fields
  • Angi hvor det skal flyttes fra og til samt hvordan teksten som eventuelt finnes i feltet fra før skal behandles.

Bildet viser dialogboksen for å flytte/kopiere feltinnhold

Merk at feltet Record Number kun kan kopieres – ikke flyttes. Dette feltet kan du heller ikke kopiere noe til. Det er kun systemet selv som kan tilordne Record Number.