Veiledning i bruk av EndNote

Denne veiledningen er ment som en hjelp til å finne ut hvordan du kan benytte de ulike funksjonene EndNote har å by.
I de siste versjonene av EndNote er det lagt vekt på at Windows- og Mac-utgavene skal bli mest mulig like.
Vi har derfor valgt å slå sammen veiledningene for de to plattformene.