Opprette nye grupper og gruppesett

Egendefinerte grupper legges i gruppesett. En kan ha inntil 5000 gruppesett i samme EndNote-bibliotek. Man kan opprette nye grupper som man selv vil. Dette kan gjøres enten via menyen, ved å høyreklikke i gruppefeltet eller opprette en ny gruppe når man legger inn nye referanser i den.

Om oppretting og navnsetting gruppesett («Group Set»)

 • Gruppesett kan opprettes enten fra Groups-menyen, eller ved å høyreklikke «gruppefeltet» i venstremargen av EndNote-biblioteket.
 • Du kan ha flere grupper med samme navn (hva nå det skal være godt for…)
 • Du kan ha maksimalt 5000 brukerdefinerte grupper pr. EndNote-bibliotek

Fremgangsmåte fra menyen:

 • Velg så Create Group Set fra Groups-menyen
 • Gi gruppesettet et navn

Fremgangsmåte ved hjelp av høyreklikking:

 • Velg så Create Group Set fra Groups-menyen
 • Gi gruppesettet et navn

 

Ettersom det er to typer egendefinerte grupper, er det også to fremgangsmåter for å opprette de.

Om oppretting og navnsetting av manuelle grupper («Custom Groups»)

 • Du kan benytte hvilke tegn du ønsker, men ikke flere enn 255 pr. navn
 • Du kan ha flere grupper med samme navn (hva nå det skal være godt for…)
 • Du kan ha maksimalt 5000 brukerdefinerte grupper pr. EndNote-bibliotek

Fremgangsmåte fra menyen:

 • Velg så Create Group fra Groups-menyen
 • Gi gruppen et navn

Fremgangsmåte ved hjelp av høyreklikking:

 • Høyreklikk i gruppefeltet
 • Velg så Create New Group
 • Gi til slutt gruppen ønsket navn

Fremgangsmåte når man legger inn nye referanse:

 • Merk ønskede referanser
 • Høyreklikk på referansene
 • Velg Add References To
 • Velg så Create Custom Group
 • Gi til slutt gruppen ønsket navn

 

Om oppretting og navnsetting av automatisk grupper («Smart Groups»)

Dette er grupper som er definert slik at referanser automatisk tilordnes gruppene ut fra kriterier man selv definerer. Et eksempel kan være at alle referanser med et gitt emneord automatisk skal legges i en gruppe.

Fremgangsmåte fra menyen:

 • Velg så Create Smart Group fra Groups-menyen
 • Gi gruppen et navn

 • Fyll ut dialogboksen med de ønskede kriteriene
 • Om ønskelig kan man endre navnet på gruppen til slutt

Fremgangsmåte fra søkemodulen

 • Når man gjør et søk i EndNote-biblioteket eller en ekstern litteraturdatabase, man man klikke Options og velge Convert to Smart Group
 • Om ønskelig kan man endre navnet på gruppen til slutt

 

Om oppretting og navnsetting av grupper basert på grupper

Dette er en variant der en oppretter en gruppe som er en kombinasjon av andre grupper. Gruppene kan kombineres med operatorene AND, OR og NOT.

Fremgangsmåte fra menyen:

 • Velg så Create From Groups fra Groups-menyen

 • Gi deretter gruppen et navn, og velg deretter hvilke grupper den nye skal baseres på, og hvordan de skal kombineres.
 • Klikk Create for å opprette gruppen