Tagger («Tags»)

Tagger er etiketter som kan benyttes til å klassifisere og organisere EndNote-biblioteket.
Dette kommer i tillegg til grupper og emneord.
Taggene vises i oversiktsbildet som en fargekode til venstre for tittelen. (Mer om fargerkodene under.)

Bildet viser tagger i oversiktsbildet

Tagger kan ikke søkes på linje med emneord. Du får til gang til de på tre andre måter; som en gruppe i venstremargen, som et eget menypunkt og som en del av referansene.

Tagger som gruppe

I venstremargen finner du en oversikt over alle dine tagger under kategorien «MY TAGS».
Ved å velge en av de, får du opp en liste over alle referanser med den valgte taggen. Du kan høyreklikke på en tagg og få opp listen i et eget fanekort.
Klikk på pluss-tegnet til høyre for «MY TAGS» for å få opp en meny hvor du kan opprette nye tagger med navn og en fargekode.

Bildet viser menyen for å opprette nye tagger.

Menyvalget Tags

Dette menyvalget gir mulighet for å

  • opprette tagger (som over)
  • endre navn på tagger
  • redigere tagger
  • slette tagger

Bildet viser menyvalget Tags

Tagger som en del av referansene

Ved visning av enkeltreferanser finner du tagger under fanekortene Summary og Edit. Her ser du hvilke tagger som eventuelt er tilordnetreferansen i tillegg til knappen Manage tags som gir anledning til å legge til tagger du allerede har laget.

Bildet viser tagger for en referanse Bildet viser valgene for Manage tags